Tuinadvies, tuinontwerp en beplanting
Maastricht, Zuid-Limburg

de Groenpraktijk

Tuinadvies

Tuinontwerp

Beplanting

Tuinbeheer

Projecten

Inspiratie

Een beplantingsplan maken

Maak gebruik van onze plantenkennis om de juiste plant op de juiste plaats te zetten.

Het beplantingsplan

In het beplantingsplan staat aangegeven hoeveel planten, welke soort en waar de planten in de tuin worden aangeplant. Het plan bestaat uit twee delen:

  • De plantenlijst met de soorten, aantallen en aanvullende informatie.
  • Een tekening waarop de plantlocaties zijn aangegeven

De verschillende stappen

Als we starten met het beplantingsplan gaan we ervan uit dat de vormgeving in de tuin geheel of grotendeels is bepaald.

Inventarisatie

We gaan ervan uit dat de vormgeving is bepaald. En mogelijk is er al een tekening met maten voorhanden.

Als er een tekening gemaakt moet worden dan zullen we te beplanten delen van de tuin opgemeten.

Bij een nieuwe tuin kijken we naar de samenstelling van de bodem om te bepalen of extra bodembewerking noodzakelijk is.

Beeld bepalen

We bespreken samen welk beeld je voor ogen hebt en verzamelen foto’s om de sfeer, kleur en stijl te bepalen.

Beschikbare budget en de tijd en energie die je wil steken in het onderhoud zijn belangrijke factoren die meewegen in de plantkeuze.

Maken van het plan

Nu hebben we voldoende informatie om een concept beplantingsplan te maken. De beplantingslijst wordt opgesteld en de tekening met plantlocaties wordt gemaakt

Aan de hand van de beplantingslijst kunnen we al een inschatting maken van de kosten. Definitieve prijzen worden opgevraagd als je het plan is goedgekeurd.

Bespreken van het plan

Nu hebben we voldoende informatie om een concept beplantingsplan te maken. De beplantingslijst wordt opgesteld en de tekening met plantlocaties wordt gemaakt

Aan de hand van de beplantingslijst kunnen we al een inschatting maken van de kosten. Definitieve prijzen worden opgevraagd als je het plan is goedgekeurd.

Het inplanten

Bestelling en levering

Wij kunnen de bestelling en levering coördineren. Afhankelijk van het type plant en het jaargetijde moeten het inplanten gefaseerd gebeuren. Bomen en hagen moete doorgans tussen november en maart worden geplant als de planten in rust zijn.

In de meeste projecten ben ik zelf aanwezig bij het inplanten om de planten op de juiste locatie te zetten of direct in te planten.

Werkzaamheden plannen

In de meeste projecten ben ik zelf aanwezig bij het inplanten om de planten op de juiste locatie te zetten of direct in te planten.

Als je het planten wil uitbesteden aan je eigen tuinman kan ik de inplant begeleiden. Als je een hovenier wil inschakelen kan ik je ondersteunen in het maken van de juiste keuze. We werken samen met verschillende hoveniers en kunnen snel schakelen als dat nodig is.

Verzorging na het inplanten

Nieuwe inplant heeft de eerste weken extra aandacht nodig. Vooral het water geven moet zorgvuldig gebeuren. Meer informatie over de verzorging vind je onder tuinbeheer.

Beheer op lange termijn

Het zal een aantal groeiseizoenen duren voordat het beeld dat je voor ogen hebt zich heeft ontwikkeld. Dat proces moet zorgvuldig worden ondersteund door met beleid het jaarlijkse onderhoud uit te voeren.

We kunnen de verwachte ontwikkeling van de tuin en het noodzakelijk onderhoud beschrijven in het beheerplan.

Top