Tuinadvies, tuinontwerp en beplanting
Maastricht, Zuid-Limburg

de Groenpraktijk

Tuinadvies

Tuinontwerp

Beplanting

Tuinbeheer

Projecten

Inspiratie

Planten van hagen

Handleiding en tips voor het planten van hagen in de tuin.

Levering haagplanten

Haagplanten worden geleverd met een kluit of blote wortel.

Haagplanten met kluit

Planten die met een kluit worden geleverd, bijv. Taxus, zijn opgekweekt in de volle grond. Ze worden voor de levering gerooid en de wortels worden beschermd met een doek.

Het doek is biologisch afbreekbaar en hoeft in principe niet worden verwijderd. Snij de knopen van het doek los en verwijder materialen als touw of ijzerdraad die de kluit bij elkaar te houden. De plant zal beschadigen als tijdens de groei de wortels of de stam worden ingesnoerd.

Veel planten die met kluit worden geleverd kunnen niet het hele jaar door worden geplant. Het planten moet gebeuren van november tot eind maart als de plant in rust is.

Haagplanten met blote wortel

Planten die met een blote wortel worden geleverd zijn opgekweekt in de volle grond, gerooid tijdens de rustperiode en eventueel opgekuild voordat ze worden geleverd.

Planten met blote wortel mogen niet te lang boven de grond blijven omdat ze snel uitdrogen.

Haagplanten tijdelijk opkuilen

De haagplanten moeten zo snel mogelijk worden geplant. Liefst op dezelfde dag als ze worden geleverd. Lukt dat niet dan moeten ze worden opgekuild om ze te beschermen tegen vorst en uitdroging. Vooral in een winderige omgeving zullen planten snel uitdrogen.

Bij opkuilen zet je de planten dicht bij elkaar en schept voldoende grond, houtsnippers en bladeren over de wortels. Goed opgekuilde planten kunnen tijdens het plantseizoen 2-3 weken blijven staan. Planten die buiten de rustperiode langer blijven staan kunnen haarwortels vormen die worden beschadigd bij het planten.

Let op: Door niet direct te planten of onzorgvuldige behandeling vervalt doorgaans de garantie. Een goede planning van de werkzaamheden is belangrijk.

Plantsleuf maken

Controleer de bodem

Het is belangrijk dat bodem waarin de plant komt te staan een goede bodemstructuur heeft met een rijk bodemleven. Een goede bodemstructuur is los, ‘luchtig’ en watert goed af. Bij een flinke regenbui mag het water niet blijven staan. Bij zware lemige grond kan je zorgen voor extra drainage door gaten te maken van 1 meter diep en die met kiezel te vullen.

Bij nieuwe tuinen is de bodemstructuur vaak flink verstoord en vraagt extra aandacht.

Plantsleuf voor hagen

Maak een sleuf van 50cm breed en 50cm diep. Zorg ervoor dat de grond op de bodem van de sleuf goed los is. Je kan de grond vermengen met potgrond of Vivimus voor een lossere structuur.

Niet bemesten!! Wel bodemleven stimuleren.

Gebruik geen meststoffen zoals koemest, compost of kunstmest!! om het ‘verbranden’ van de wortels te voorkomen.

Wat wel noodzakelijk is zijn toevoegingen om het bodemleven op gang brengen. Strooi Mycorhizza-schimmels rond de wortels. De schimmel zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen. Door met Biovin het bodemleven te stimuleren zorg je voor een betere wortelontwikkeling.

Het planten

Haagplanten dompelen

Zet de haagplanten in een ton met water zodat de wortels goed vochtig zijn. Voordat ze geplant worden worden ze bestrooid met Biovin en Treesaver en dat ‘plakt’ beter op vochtige wortels.

Haagplanten uitzetten langs de plantsleuf

Verdeel de haagplanten over de plantsleuf. tenzij anders aangegeven kan je een dichtheid aanhouden van 4 planten per meter. Bestrooi de wortels met Biovin, eventueel verrijkt met Treesaver.

Biovin en Treesaver zijn nodig om het bodemleven op te starten. Een goed bodemleven zorgt voor een goede wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen.

lange uitlopers van de wortels mogen worden gesnoeid. Dit is geen probleem als de haagplant nog in rust is.

Plant op de juiste diepte

Zorg ervoor dat je op de juiste diepte inplant. Dit is belangrijk!!!! De wortel hoeven maar een paar centimeter onder het grondoppervlak te liggen. Wanneer je te diep plant gaat de stam direct onder het maaiveld rotten.

De verkleuring van groen naar bruin markeert de overgang tussen lucht een grond. Dit is de markering van het maaiveld voordat de boom is gerooid.

Plantsleuf opvullen

Nu is het moment aangebroken om het gat te vullen met grond, Denk aan het eventueel vermengen van de grond met potgrond zoals eerder beschreven.

Vul het plantgat geleidelijk aan op met grond. In het begin kan je de plant voorzichtig heen en weer bewegen zodat de grond zich goed verdeelt rondom de kluit en tussen de wortels. Stamp de grond niet hard aan en houd rekening met het inklinken van de grond.

Wanneer het plantgat volledig opgevuld is geef dan één keer ruim water. Door het water zullen de gaten tussen de wortels worden opgevuld en maken daardoor beter contact met de grond.

Verzorging na het planten

De eerste weken extra aandacht

Na het planten heeft de haag extra aandacht nodig. De wortelontwikkeling moet nog op gang en ook het bodemleven is nog niet optimaal. Hou de ontwikkeling goed in de gaten.

Geef water, maar zeker niet te veel!

Het belangrijkste is water geven. Door ver (ver)planten zijn de wortels klein en beschadigd en moet de plant het water halen uit de directe omgeving. Maar door teveel water te geven is de grond verzadigd en zullen de wortels rotten.

Stel snoeien even uit…..

Tijdens het eerste groeiseizoen is het belangrijk dat de plant kan wennen aan zijn nieuwe thuis. Voor – of tijdens – het planten zijn bomen vaak teruggesnoeid. Dit is mede om alle energie naar de wortelontwikkeling te laten gaan. In de opvolgende groeiseizoenen kan met begonnen worden met het structureel snoeien om de gewenste vorm en dichtheid te ontwikkelen.

Top