Tuinadvies, tuinontwerp en beplanting
Maastricht, Zuid-Limburg

de Groenpraktijk

Tuinadvies

Tuinontwerp

Beplanting

Tuinbeheer

Projecten

Inspiratie

Planten van heesters

Handleiding en tips voor het planten van heesters in de tuin.

Met de juiste werkwijze en middelen kan

Levering planten

Heesters worden geleverd in een container (=pot) of met kluit.

Heesters in container

Heesters in container worden in deze container opgekweekt en hebben goed ontwikkelde wortels. Ze hebben fijne haarwortels voor de opname van water en voedingsstoffen.

Deze planten kunnen in principe het hele jaar door geplant worden. De kleinere heesters worden vaak in container aangeboden.

Heesters in container moeten, voordat ze de grond in gaan, goed worden gedompeld in water zodat de grond doorweekt is. Tevens komen na het dompelen de haarwortels zonder beschadigingen los van de pot.

Heesters met kluit

Heesters die met een kluit worden geleverd zijn opgekweekt in de volle grond. Ze worden voor de levering gerooid en de wortels worden beschermd met een doek.

Het doek is biologisch afbreekbaar en hoeft in principe niet worden verwijderd. Materialen als touw of ijzerdraad om de kluit bij elkaar te houden moeten wel verwijderd worden. De plant zal beschadigen als tijdens de groei de wortel of stam wordt ingesnoerd.

Veel heesters die met kluit worden geleverd kunnen niet het hele jaar door worden geplant. Het planten moet gebeuren als de plant in rust is.

Plant tijdelijk opkuilen

De heesters moeten zo snel mogelijk worden geplant. Liefst op dezelfde dag als ze worden geleverd. Lukt dat niet dan moeten ze worden opgekuild om ze te beschermen tegen vorst en uitdroging. Vooral in een winderige omgeving zullen planten snel uitdrogen.

Bij opkuilen zet je de planten dicht bij elkaar en schept voldoende grond, houtsnippers en bladeren over de wortels. Goed opgekuilde planten kunnen tijdens het plantseizoen 2-3 weken blijven staan. Planten die buiten de rustperiode langer blijven staan kunnen haarwortels vormen. Die worden beschadigd bij het planten en vragen daardoor extra aandacht.

Let op: Door niet direct te planten of onzorgvuldige behandeling vervalt doorgaans de garantie. Een goede planning van de werkzaamheden is cruciaal.

Plantgat maken

Controleer de bodem

Het is belangrijk dat bodem waarin de plant komt te staan een goede bodemstructuur heeft met een rijk bodemleven. Een goede bodemstructuur is los, ‘luchtig’ en watert goed af. Bij een flinke regenbui mag het water niet blijven staan. Bij zware lemige grond kan je zorgen voor extra drainage door gaten te maken van 1 meter diep en die met kiezel te vullen.

Bij nieuwe tuinen is de bodemstructuur vaak flink verstoord en vragen extra aandacht.

Plantgat voor heesters

Maak een ruim vierkant plantgat van ca. 70cm x 70cm. Zorg voor voldoende diepte en maak de grond onder in het gat los. bepaal aan de hand van de hoogte van de kluit hoe diep het gat moet worden. Maak de grond onder de kluit los voor een betere wortelontwikkeling.

Je kan de de vrijgekomen grond te vermengen met potgrond om een betere bodemstructuur te krijgen. De wortels kunnen zich daardoor beter ontwikkelen.

Niet bemesten!! Wel bodemleven stimuleren.

Gebruik geen meststoffen zoals koemest, compost of kunstmest!! om het ‘verbranden’ van de wortels te voorkomen.

Wat wel noodzakelijk is zijn toevoegingen om het bodemleven op gang brengen. Strooi Mycorhizza-schimmels rond de wortels. De schimmel zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen. Door met Biovin het bodemleven te stimuleren zorg je voor een betere wortelontwikkeling.

Plaatsen van de heesters

Plant op de juiste diepte

Zorg ervoor dat je op de juiste diepte inplant. Dit is belangrijk!!!! De wortel hoeven maar een paar centimeter onder het grondoppervlak te liggen. Wanneer je te diep plant gaat de stam direct onder het maaiveld rotten.

Bij heesters die met kluit worden geleverd kan je aan de stam een verkleuring zien van bruin naar groen die de overgang tussen lucht een grond markeert. Dit is het markering van het maaiveld voordat de heester is gerooid.

Bij heesters in container is de plantdiepte gemakkelijk te bepalen; dezelfde diepte als in de container.

Positioneer de heester

Plaatst de heester in het plantgat. Dit is het moment dat de heester nog kan worden gedraaid en optimaal worden gepositioneerd.

Plantgat opvullen

Nu is het moment aangebroken om het gat te vullen met grond, Denk aan het eventueel vermengen van de grond met potgrond zoals eerder beschreven.

Vul het plantgat geleidelijk aan op met grond. In het begin kan je de heester voorzichtig heen en weer bewegen zodat de grond zich goed verdeelt rondom de kluit en tussen de wortels. Stamp de grond niet hard aan en houd rekening met het inklinken van de grond.

Wanneer het plantgat volledig opgevuld is geef dan één keer ruim water. Door het water zullen de gaten tussen de wortels worden opgevuld en maken daardoor beter contact met de grond.

Verzorging na het planten

De eerste weken extra aandacht

Na het planten heeft de plant extra aandacht nodig. De wortelontwikkeling moet nog op gang en ook het bodemleven is nog niet optimaal. Geef de planten dus wat extra aandacht.

Geef water, maar zeker niet te veel!

Het belangrijkste is water geven. Door ver (ver)planten zijn de wortels klein en beschadigd en moet de plant het water halen uit de directe omgeving. Maar door teveel water te geven is de grond altijd verzadigd en zullen de wortels rotten.

Stel snoeien even uit…..

Tijdens het eerste groeiseizoen is het belangrijk dat de plant kan wennen aan zijn nieuwe thuis. Voor – of tijdens – het planten zijn bomen vaak teruggesnoeid. Dit is mede om alle energie naar de wortelontwikkeling te laten gaan. In de opvolgende groeiseizoenen kan met begonnen worden met het structureel snoeien om de gewenste vorm en dichtheid te ontwikkelen.

Bekijk ook het filmpje met tips   op de website van Boomkwekerij Jos Frijns over het planten van een boom.

Top